Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ¨Η ΜΕΛΙΣΣΑ¨ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ¨Η ΜΕΛΙΣΣΑ¨
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε τους φίλους μελισσοκόμους ότι το Μελισσοκομικό Κέντρο Κρήτης δέχεται αιτήσεις συμμετοχής για τις δράσεις «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 2010» και «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΪΚΗΣ ΑΚΑΡΙΑΣΗΣ 2010» του 797/04 καν. Ε.Ε.
Η αίτηση είναι κοινή και για τις δύο δράσεις και δε θα χρειαστεί ο αιτών να φέρει δύο φορές τα ίδια δικαιολογητικά.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την 370910/14-5-2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Παλιά μελισσοκομικά βιβλιάρια δεν ισχύουν. Το μελισσοκομικό βιβλιάριο πρέπει να είναι θεωρημένο για να ισχύει. Υπενθυμίζουμε ότι τα μελισσοκομικά βιβλιάρια θεωρούνται ανά δύο έτη από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.
β) Φωτοαντίγραφο του Ε1 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.
γ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή.
Επιλέξιμες δαπάνες:
α) Ο εμβρυοθάλαμος κυψέλης τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), με πυθμένα – βάση κινητή ή σταθερή, καπάκι τύπου Standard ή Αυστραλίας, τα αντίστοιχα πλαίσια και κηρήθρες (70 – 80 γραμ.), συνδετήρες για το καπάκι και συνδετήρες για την κινητή βάση.
Υποχρεωτικά το 30% των δικαιούμενων κυψελών θα φέρουν κινητή βάση.
β) Εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση της βαρροϊκής ακαρίασης και συσκευές χορήγησής τους.
Οι μελισσοκόμοι υποβάλλουν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης τις αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα, από 12-10-2009 έως το αργότερο μέχρι 20-11-09
Έντυπα αιτήσεων καθώς και διευκρινίσεις παρέχονται από τα γραφεία μελισσοκομίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης όλων των Νομών της Κρήτης καθώς και από το Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης. Έντυπα των Αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι μπορούν να προμηθευτούν και σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης πολιτών ΚΕΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης στα τηλέφωνα 2810 261563, 2810 261046 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση melisyn@gmail.com
Διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών:
 Μελισσοκομικό κέντρο Κρήτης Λεωφ.62 Μαρτύρων και Ιλιάδος, ΤΚ.715 00 ΗράκλειοΔεν υπάρχουν σχόλια: