Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2007

ΓΥΡΗ Ή ΨΩΜΙ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ !!

Από κάποιους ερευνητές :
Οι αναρίθμητες ιστορίες αλλα ακόμη και περισσότερες φήμες υπάρχουν για τις μυστήριες δυνάμεις της γύρης και της θρεπτικής αξίας της. Η γύρη καλείται συχνά " πλήρης τροφή". Οι αθλητές υψηλής απόδοσης αναφέρονται ότι τρώγοντας τη γύρη, η απόδοσής τους αυξάνεται, ακριβώς όπως η "πολυάσχολη μέλισσα". Χρησιμοποιώντας τα υποδηλωτικά ονόματα, οι ετικέτες και οι περιγραφές στο μάρκετινγκ των διάφορων προϊόντων που περιέχουν τη γύρη φθάνουν μερικές φορές σχεδόν στις ψευδείς διαστάσεις, που δημιουργούν τις ψεύτικες ελπίδες και τις προσδοκίες στους ανθρώπους, που συνδέονται συχνά με τις υψηλές τιμές του προϊόντος. Τέτοιες πρακτικές είναι ψεύτικες, ανήθικες και πρέπει να καταδικάζονται.

Τα σπόρια γύρης είναι μικρές, αρσενικές μονάδες αναπαραγωγής, που διαμορφώνονται στους ανθήρες των υψηλότερων ανθίζοντας φυτών . Η γύρη μεταφέρεται επάνω στο στίγμα ενός λουλουδιού (μια διαδικασία αποκαλούμενη γονιμοποίηση) από είτε τον αέρα, το νερό είτε τα διάφορα ζώα (συνήθως έντομα), μεταξύ των οποίων οι μέλισσες που είναι και οι σημαντικότερες.
Για να καθορίσει την αξία της γύρης ως συμπληρωματική τροφή σημαντικό είναι να γίνει γνωστό ότι η γύρη από κάθε είδος είναι διαφορετική και κανένας τύπος γύρης δεν μπορεί να περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται "στη γύρη" γενικά. Επομένως, , η γύρη θα αναφέρεται πάντα σαν ένα μίγμα γύρης από διαφορετικά είδη. Ένα λογικό συμπέρασμα είναι ότι η γύρη από μια χώρα είναι πάντα διαφορετική από κάποια άλλη. Οι άνθρωποι που είναι αλλεργικοί στη γύρη θα έχουν παρατηρήσει αυτό κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους.
πρέπει να υπογραμμιστεί πάλι και το γεγονός ότι μερικοί τύποι γύρης (δηλ., πεύκο και ευκάλυπτος) δεν είναι επαρκείς ακόμη και για την ανατροφή των προνυμφών. Η γύρη ήταν πλουσιότερη στα περισσότερα συστατικά όταν συγκρίνονται με βάση το βάρος ή θερμίδας από τρόφιμα όπως το βοδινό κρέας, το κοτόπουλο, τα φασόλια, το ψωμί, το μήλο, το λάχανο και τις ντομάτες. Η γύρη καταναλώνεται συνήθως σε τέτοιες μικρές ποσότητες όπου οι καθημερινές απαιτήσεις των βιταμινών, των πρωτεϊνών και των ανόργανων αλάτων δεν μπορούν να ληφθούν μέσω της κατανάλωσης γύρης μόνο.

. Οι εκατοντάδες ή μερικές φορές τα εκατομμύρια των σποριων γύρης ανά λουλούδι συλλέγονται από τις μέλισσες και συσκευάζονται στους σβόλους γύρης στα πίσω πόδια τους με τη βοήθεια των ειδικών χτενών και των τριχών .Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, μια μέλισσα μπορεί να φέρει μόνο δύο από αυτούς τους σβόλους γύρης.
Η γύρη που συλλέγεται από τις μέλισσες αναμιγνύεται συνήθως με το νέκταρ ή με αναμασημένο μέλι προκειμένου να το κάνει να κολλήσει μαζί και να μείνει στα πίσω πόδια τους. Άρα η γύρη που κουβαλάει η μέλισσα έχει γλυκιά γεύση.
Το μερικώς ζυμωνομμένη γύρη που αποθηκεύεται στις κερήθρες, επίσης καλούμενες και το ψωμί της μέλισσας, έχει μια διαφορετική σύνθεση και μια θρεπτική αξία από τους συλλεχθέντες σβόλους γύρης και είναι τα τρόφιμα που δίνονται στις προνύμφες και που τρώγονται από τις νέες μέλισσες για να παραγάγουν τον βασιλικό πολτό. η γύρη είναι το τέλειο τρόφιμο επειδή είναι η μόνη πηγή τροφίμων για τις μέλισσες εκτός από το μέλι,
Τα περισσότερα σπόρια γύρης έχουν ένα πολύ σκληρό εξωτερικό περίβλημα που είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο να αφομοιωθεί. Είναι τόσο ανθεκτικός που μπορεί να βρεθεί στα απολιθώματα πολλών εκατομμυρίων ετών..
η χαρακτηριστική περιεκτικότητα σε ζάχαρη κυμαίνεται από 15 ως 50% και η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι πολύ υψηλή (μέχρι 18%)
Τα σημαντικότερα συστατικά είναι πρωτεΐνες και αμινοξέα, λιπίδια (λίπη, έλαια ή τα παράγωγά τους) και σάκχαρα. Η σημαντικότερη χρήση της γύρης είναι σήμερα ως τρόφιμα ή, σωστότερα, ως συμπλήρωμα τροφίμων.
                                                               
Η γύρη, όπως άλλα πρωτεϊνικά πλούσια τρόφιμα, χάνει τη θρεπτική αξία της γρήγορα όταν αποθηκεύεται ανακριβώς. Η φρέσκια γύρη που αποθηκεύεται στη θερμοκρασία δωματίου χάνει την ποιότητά της μέσα σε μερικές ημέρες. Η φρέσκια γύρη που αποθηκεύεται σε έναν ψυγείο χάνει ένα μεγάλο μέρος της θρεπτικής αξίας της μετά από ένα έτος.. σε λιγότερο από 45°C και αποθηκευμένος από το άμεσο φως του ήλιου, η γύρη μπορεί να κρατηθεί στη θερμοκρασία δωματίου για αρκετούς μήνες. Η ίδια γύρη μπορεί να καταψυχτεί σε 5°C για τουλάχιστον ένα έτος ή να παγώσει -15°C για πολλά έτη χωρίς ποιοτική απώλεια Από το φως του ήλιου, δηλ. η UV ακτινοβολία, καταστρέφει τη θρεπτική αξία της γύρης, άλλα λεπτότερα χαρακτηριστικά υφίστανται πιθανώς τη χειρότερη ζημία. Η αποθήκευση της ξηράς γύρης σε γυαλί, ή στις σκοτεινές δροσερές θέσεις, είναι επομένως μια απαίτηση.
Κανονικά, ο όρος ψωμί της μέλισσας αναφέρεται στη γύρη που αποθηκεύεται από τις μέλισσες στα κεριά τους. Η γύρη έχει υποβληθεί σε επεξεργασία ήδη από τις μέλισσες για την αποθήκευση με την προσθήκη των διάφορων ενζύμων και του μελιού, η οποία ζυμώνετε στη συνέχεια. Αυτός ο τύπος ζύμωσης γαλακτικού οξέος είναι παρόμοιος με αυτόν στα γιαούρτια και καθιστά το τελικό προϊόν πιο εύπεπτο και εμπλουτισμένο με τις νέες θρεπτικές ουσίεςThe innumerable histories other even more fames exist for mysti'rjes forces of pollen and her nutritious value. The pollen is often called "complete food". The athletes of high output are reported that eating the pollen, their output he is increased, precisely as the "busy bee". Using him ypodilwtjka' names, the labels and the descriptions in the marketing of various products that contains the pollen reach sometimes almost in the false dimensions, that create the false hopes and the expectations in the persons, that are often connected with the high prices of product. Such practices are false, immoral and it should they are condemned. The seeds of pollen are small, male units of reproduction, that are shaped in anci'res highest of blooming plants. The pollen is transported above in the stain of flower (a process called insemination) from or air, the water or the various animals (usually insects), between which the bees that are also most important. In order to it determines the value of pollen as additional food important it is it becomes known that the pollen from each type is different and no type of pollen cannot contain all the characteristics that are attributed "in the pollen" generally. Consequently, the pollen will be always reported as a mix of pollen from different types. A reasonable conclusion is that the pollen from a country she is always different from certain other. The persons that are allergic in the pollen will have observed this at the duration of their travels should is underlined again and the make that certain types of pollen (that is to say, pine and eucalyptus) are not sufficient even for the upbringing of larvae. The pollen was richer in most components when they are compared with base the weight or calorie from foods as the beef meat, the chicken, the beans, the bread, the apple, the cabbage and the tomatoes. The pollen is usually consumed in such small quantities where the daily requirements of vitamins, proteins and inorganic salts cannot be received via the consumption of pollen only. . The hundreds or sometimes the millions of sporjwn pollen per flower are collected by the bees and they are packed in the clods of pollen in their pj'sw legs with the help of special combs and trjhw'n At the duration of travel, a bee can bring only two from these clods of pollen. The pollen that is collected by the bees anamjgny'etaj usually with the nectar or with ruminated honey so that him it makes stick together and to remain in their pj'sw legs. Hence the pollen that carries the bee has sweet flavour. The partially zymwnomme'ni pollen that is stored in keri'cres, also called and the bread of bee, has a different composition and a nutritious value from the collected clods of pollen and they are the foods that are given in the larvae and that are eaten by the new bees in order to they produce the royal pulp. the pollen is the perfect food because it is the alone source of foods for the bees apart from the honey, Most seeds of pollen they have a very hard exterior wrapping that it is very difficult or impossible to be absorbed. He is so much durable that can find itself in the fossils of many millions of years.. the characteristic content in sugar oscillate from 15 until 50% and the content in starch are very high (up to 18%) the more important components are proteins and amino-acids, lipids (greases, oils or their derivatives) and sa'khara. The more important use of pollen is today as foods or, swsto'tera, as supplement of foods. The pollen, as other prwtej!njka' rich foods, loses the nutritious value fast when it is stored innacurately. The fresh pollen that is stored in the temperature of room loses her quality in certain days. The fresh pollen that is stored in a refrigerator loses a big part of her nutritious value after one year.. in least from 45°C and stored from the direct light of helium, the pollen can be kept in the temperature of room for enough months. The same pollen can be frozen in 5°C for at least one year or freeze -15°C for a lot of years without qualitative loss From the light of helium, that is to say the UV radiation, destroys the nutritious value of pollen, other thinner characteristics suffer probably the bad damage. The storage of land of pollen in glass, or in the dark cool places, is consequently a requirement. Regularly, the term bread of bee is reported in the pollen that is stored by the bees in their candles. The pollen has been submitted in treatment already by the bees for the storage with the addition of various ferments and honey, which kneads then. This type of fermentation of lactic acid is similar with this in the yoghurts and renders the final product more digestible and enriched with the new nutritious substances

5 σχόλια:

μελονικος είπε...

Ποιος θα προστατέψει τον καταναλωτή , από την πολλά χρόνια αποθηκευμένη Κινέζικη γύρη που πουλιέται και από τους συνεταιρισμούς, σαν φρέσκια Ελληνική.
Συγχαρητήρια για το ποστ.

chaniabee είπε...

φίλε Νίκο !! ας ανοίξομε κάποια στιγμή τα μάτια μας ,για να μπορέσομε να προστατέψομε όλους αυτούς που έχομε κάτω από τις φτερούγες μας !! μέχρι να ανοίξουν και εκείνοι τις δικές τους !!

markos aliprantis είπε...

Οσο προσοχή θέλουν τα ζημάρια που φτιάχνονται με μέλι και ταΐζουμε τις μέλισσές μας άλλη τόση προσοχή θέλει και η ξένη γύρη, ιδίως από χώρες εκτός Ε.Ε

Keletro είπε...

Πως μπορούμε να ξέρουμε αν η γύρη είναι φρέσκια και σωστά συντηρημένη ?

Blogger είπε...

If you need your ex-girlfriend or ex-boyfriend to come crawling back to you on their knees (no matter why you broke up) you gotta watch this video
right away...

(VIDEO) Get your ex back with TEXT messages?