Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2007

Άνθρωποι και ανθρωπάκια !

Πριν λίγες μέρες κάποιοι ασυνείδητοι και άνανδροι κατά την δική μου γνώμη , αν και φαίνονται από τις πράξεις τους δολοφόνησαν και λέω αυτήν την λέξη γιατί πρόκειται περί δολοφονίας , 120 διώροφα μελίσσια σε περιοχή των Χανίων.

Σε πρώτη φάση φάνηκε ότι χρησιμοποίησαν σιρόπι με κάποιο σκουρόχρωμο φάρμακο!

Την τελική απόφαση θα την πάρει το επίσημο όργανο που θα κάνει την ανάλυση .

Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά μπροστά στο αποτέλεσμα είναι λεπτομέρειες .

Για τι πράγμα να πρωτομιλήσω ! για την οικονομική καταστροφή αυτού του μελισσοκόμου ? τόσο κεφαλαίο , τόσα έξοδα τόσο κόπο ?να περιμένεις να βγάλεις ένα φράνκο μια φορά το χρόνο, μετά από τόσους μήνες μόνο εξόδων? Να μιλήσω για την ανδρεία αυτόν τον κάφρων ή όπως αλλιώς θα μπορούσε κάποιος να τους ονομάσει , που έδειξαν την δύναμη τους πάνω σε ένα υπεροργανισμο ,που μόνο για καλό στάλθηκε στην γη. Το όλο γεγονός μου προκαλεί αηδία και αποτροπιασμό .

Κρίμα που υπάρχουν τόσοι άνανδροι πάνω σε αυτό το νησί .Before few days certain unprincipled and a'nandroj at my own opinion, even if they appear from their action dolofo'nisan and say this word because it is perj' murder, 120 two-storied melj'ssja in region of Chanias. In first phase it appearred that they used syrup with somebody skoyro'hrwmo medicine! The final decision him it will take the official body that will make the analysis. But I believe that all these front in the result are details. For which thing prwtomjli'sw! for the economic destruction of this apiarist? so much capital, so much expenses so much labour 22#?na you wait for to remove a fra'nko time the by year's, after so much months of only expenses? Speak for the bravery this ka'frwn or as differently could somebody them name, that showed their force on a yperorganjsmo, that only for good was sent in the ground. The all make me causes disgust and repugnance. Krj'ma that exists so much a'nandroj on this island.

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2007

Γενοκτονία κανονική !!!!!

Ήρθε το καλοκαιράκι , έφερε μαζί του και υψηλές θερμοκρασίες , το θυμάρι καλά πάει , άντε να πάμε να ρίξομε και καμία βουτιά , να δροσιστούμε τάχα μου τάχα μου. εκεί που απλώνουμε τις κορμαρες μας υπάρχει και ένα μικρό λιμανάκι με καμιά 10 αριά βαρκούλες .αχ ρε ξάδερφε, μου λέει φυσικά ένας ξάδερφος που ήταν και αυτός στην παρέα μας , δεν πάμε να ρίξομε και την δική σου βάρκα να πιάσομε και κανένα ψαράκι ?? η βάρκα είχε να κουνήσει από το σπίτι περίπου τα 3 χρόνια, λάστιχα του τρειλορ διαλυμένα , το χρώμα το είχε πάρει ο ήλιος , τα χαρτιά ληγμένα ,και το μηχανάκι πολύ μικρό ,3 ίππους.

160 ευρο τα χαρτιά 40 ευρο οι μπογιαδες 150 ευρο σωστικά ,φωτάκια, και ένα κάρο βλακείες που ζητάει το λιμεναρχείο. Έλα που βρήκα και ένα μηχανάκι λίγο μεγαλύτερο !!και μου γυάλισε!!!! 900 ευρουλακια και εκεί !!!!σύνολο άστα να πάνε !!!η γυναίκα μου στα όρια νευρικής κατάρρευσης !!

Κυριακή πρωί δίνομε ραντεβού για το γιαλό. Κύμα!!! περίπου 3 μέτρα. Δεν μας κολλούσε τίποτα ! Είχα κατεβάσει και 2 δραμαμινες και βουρ για καθετί !!! που να ψαρέψομε ??μια το κύμα από εδώ μια από εκεί ! 4 άτομα στο 4μετρο βαρκάκι νομίζαμε πως έφτασε το τέλος μας. 2 από την παρέα ταΐσανε τα ψαράκια κανονικά !!!!! απογοήτευση και μαύρο χάλι !

Ήρθε όμως και η τρίτη !!!λάδι η θάλασσα !! από τις 6 το πρωί έως στης 9 περίπου και από της 6 το απόγευμα έως τις 8 !!!!! 10 κιλά χάνοι , μπουκαναρες , χαρακιδες και γύλοι !!!! γενοκτονία κανονική!!!!

χαλάλι και τα έξοδα χαλάλι και οι κόποι !!!!

Came the kalokajra'kj, it brought with him and high temperatures, the thyme well goes, a'nte we go rj'xome and no plunge, we are refreshed my ta'ha my ta'ha there that we stretch out kormares our it exists also a small ljmana'kj with no one 10 arja' wherries ah re cousin, to me it says naturally a cousin that was also this in our company, does not go rj'xome and your own boat pja'some and no bara'kj?? the boat had it shakes from the house roughly the 3 years, rubbers trejlor dissolved, the colour him it had taken the sun, the papers expired, and boat motor very small,3 horses. 160 eyro ta hartja' 40 eyro oj mpogjades 150 eyro swstjka', fwta'kja, kaj e'na ka'ro vlakej'es poy zita'ej to ljmenarhej'o. Come that I found and a motor little bigger my !!and gya'ljse!!!! 900 euro and there !!!!sy'nolo a'sta they go my !!!i woman to the limits of nervous collapse!! Sunday morning dj'nome appointment for the seashore. Wave!!! roughly 3 metres. To us did not stick nothing! I had also lowered 2 dramamjnes and voyr for kacetj'!!! that bare'bome 22#??one the wave from here one from there! 4 individuals in the 4metro small boat we believed that it reached our end. 2 from the company they fed bara'kja regularly!!!!! disappointment and black carpet! Came however and the third !!!la'dj sea!! from 6 morning until stis 9 roughly and from the 6 afternoon until the 8!!!!! 10 kilos ha'noj, mpoykanares, harakjdes and gy'loj!!!! genocide regular!!!! hala'lj and the expenses hala'lj and labours!!!!
Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2007

ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΤΑΚΤΩΝ !!

Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίζομε να ετοιμαζόμαστε, για άλλο ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσομε φέτος!!
Σκουρκοι ή μπουμπουροι που τους λέμε στα μέρη μας και ασφαλώς οι περιβόητες σφήγκες .

Κάθε χρόνο χάνομε πολλά μελισσακια , δεν είναι αμαρτία εμείς να αγχωνόμαστε πως να κάνομε ένα δυνατό σμήνος και μετά αυτό να γίνετε κολατσιό για τα ιπτάμενα ???
Έχω δοκιμάσει αρκετές πατέντες δικές μου και άλλον ! δηλητήρια , κόλες ποντικιών παγίδες για δάκους , ορόφους με κονικια σήτα και άλλα πολλά !το κάθε ένα έχει και τα καλά του έχει όμως και τα ανάποδα. Δεν ξέρω αν τελικά υπάρχει το καλύτερο και εγώ δεν το ξέρω .
Κάποια μέρα που καθόμουν και παρακολουθούσα όλη αυτή την γενοκτονία που προκαλούσαν οι σκουρκοι στα κορίτσια μου , και απογοητευμένος από όλες τις προσπάθειες μου να τους εξοντώσω , παρατήρησα ότι η μυρωδιά τις μέλισσας τους ερέθιζε πιο πολύ από κάθε άλλο Δόλομα και κάνανε τα αδύνατα δυνατά να μπουν μέσα στην κυψέλη! από πάνω από κάτω από οπουδήποτε ανάδυε μέλισσες ! σκέφτηκα λοιπόν και έφτιαξα μια παγιδουλα με ότι υλικά βρήκα μπροστά μου για να δω τι μπορώ να καταφέρω . και δημιούργησα τον φρακεσταιν !!!! το έφτιαξα με φελιζολ και ψιλή μελισσοκομική σήτα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από πάνω από την κασόνα και από κάτω αν υπάρχει βέβαια σήτα , η καλύτερη και πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι βέβαια και στα δυο σημεία. Είναι εύκολο στην κατασκευή του και το φελιζολ δεν ήταν τελικά νομίζω κακή ιδέα ! το κόλλησα με σιλικόνη για φελιζολ!Θα ήταν προτιμότερο από μπροστά να μην έχει τρύπα για να μην μπερδεύονται οι μελισσουλες μας.
Από την μια μεριά υπάρχει η σήτα και από την άλλη το κλίνομε με κάποιο λεπτό ή χοντρό ξύλο ανάλογα με το τι υλικά διαθέτομε .
Εγώ τους αιχμαλώτους τους καταδικάζω εις θάνατον δια πυρά μετά φλόγιστρου!!!!! χιχιχιχι!!

I believe that little by little it should arhj'zome we prepared itself, for an other problem where antjmetwpj'some this year!! Skoyrkoj or mpoympoyroj that to them we say in our parts and certainly the notorious wasps. Each year ha'nome many meljssakja, are not sin we aghwno'maste how ka'nome a possible swarm and afterwards this to become kolatsjo' for the flying I have tryed my own enough patents and other! poisons, colas of mice traps for da'koys, floors with konjkja si'ta and other many !to each one has and good his has also however ana'poda. I do not know an finally exist better and I him do not know. Some day where I sate and watched all this the genocide that they caused skoyrkoj in my girls, and disappointed from all my efforts them to exterminate, I observed that the smell of their bee irritated more a lot from each other Do'loma and made utmost enter in in the beehive! from above under anywhere ana'dye bees! I thought also therefore I made pagjdoyla with that materially I found front me in order to I see what I can accomplish. and created the frakestajn!!!! him I made with feljzol and bjli' apiarian si'ta. It can be also used from above kaso'na and from under if exists of course si'ta, the better and more effective method it is certain and in the two points. Is easy in the manufacture his and feljzol was not finally believes bad idea! him I stuck with silicone for feljzol!Ca it was preferable than front to have hole in order to they are not perplexed meljssoyles our. From a side exists the si'ta and from the other must clouse with some thin or fat timber depending on which materials djace'tome. I their captives I afterwards condemn to death via fires flo'gjstroy!!!!! hjhjhjhj!!Τρίτη, 5 Ιουνίου 2007

Πανικός !!!!!!


<

Σαν (καλός ) μελισσοκόμος και εγώ, ξεκίνησα να βγάζω από την αποθήκη μου σιγά σιγά , τα κεράκια μου τα αποθηκευμένα . Μετά από την βόλτα μου στο μελισσόκηπο και βλέποντας ότι το θυμαρακι αρχίζει να μας χαμογελά !!! κατάλαβα ότι ήρθε η ώρα που περίμενα από πέρυσι ,ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΙ!!!!!!! χαχαχαχα μοσκομύρισε η φύση φίλοι μου!!!! Μοσκομύρισε και η καρδιά μας !!!Άρχιζα λοιπόν να ξετυλίγω την ταινία την αυτοκόλλητη που είχα βάλει για να κλείσω σχεδόν αεροστεγώς της ενώσεις από τους ορόφους , πάνω και κάτω από την ντάνα με τα κεριά , είχα βάλει και σήτα για να αερίζονται και όχι παραπάνω από 7 πλαίσια μέσα για να έχομε και κενούς διαδρόμους !!!! τέλεια δουλειά, αφού είχαμε και πιο πριν τα κεράκια (στην αρχή του χειμώνα ) μέσα σε κατάψυξη -30 βαθμούς για 4 ή 5 μέρες το καθένα , για τους ορόφους δε ? κάψιμο με φλόγιστρο σε κάθε γωνία και πλευρά !!! μέσα στην αποθήκη ειδικό φαναράκι με αντίσταση και μοβ φωτάκι , για καμία πονηρή πεταλουδίτσα που πάει να κάνει μαγκιές. Έκαψα και 2 φορές έτσι για πλάκα λίγο θειάφι για να μην ξεχνάμε και την μυρωδιά!!! ΚΑΙ........τι είναι αυτά ?κάτι είναι κολλημένα στην ταινία την διαφανή !!τα καλοκοιτάζω και τι να δω ?????? ΣΚΟΡΟΣ????? Δεν το πιστεύω σκόρος στα κεριά μου ??εμένα ?που τους έκανα τέτοια περιποίηση ???? και όμως ήταν σκόρος!! Ανοίγω με λύσσα την ταινία και άρχιζα να ψάχνω , ευτυχώς δεν ήταν μεγάλη η ζημία, καμιά 10 αριά μόνο την είχαν πατήσει , αυτά που ήταν στην κορυφή. δόξα τον θεό και μη χειρότερα!!
Καλά πως μπήκαν μέσα ? ευτυχώς που είχα κάψει και λίγο θειάφι πιο πριν ,.από την σήτα ?να έκανε το αυγό από πάνω ?μπορεί! ένας φίλος κάτι τέτοιο μου είπε! Τι άλλο να πω ? όταν πήγα στην Πάρο ο φίλος μου ο Μάρκος μου είπε ότι και εκείνου το ίδιο του συμβηκε .τι έγινε ρε παιδιά ? άκυρο η κατάψυξη ?δεν τον σκοτώνει τελικά? Αλίμονο μας !!
Και επειδή η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο !!!! τα καναρινακια μου παίρνουν το αίμα μου πίσω !!!χαχαχα

As (good) apiarist and i, I began to remove from my deposit little by little, my kera'kja storing. After my walk in the honey bee area and seeing that thymarakj begins our grins!!! to understand that came the hour that I waited for from last year, hour FOR HONEY!!!!!!! hahahaha moskomy'rjse my nature friends!!!! Moskomy'rjse and our heart!!! I began therefore to unfold the film self-adhesive that I had put in order to I almost airtightly close her unions from the floors, on and under nta'na with the candles, I had put also si'ta in order to aerj'zontaj and no more by 7 frames in in order to e'home and empty corridors!!!! perfect work, after we had and more before kera'kja (in the beginning of winter) in freezer -30 degrees for 4 or 5 days each one, for the floors? burn with flo'gjstro in each corner and side!!! in in the deposit special lamb with resistance and mov laith, for no one poniri' petaloydj'tsa that it goes it makes magkje's. Burn also 2 times thus for plate little did sulphur in order to we don't forget and tinmyrwdja'!!! KAJ...... 22#..tj they are these 22#?ka'tj they are stuck in the film transparent !!ta kalokojta'zw and what I see??? SKOROS?? him I don't believe sko'ros in the candles my 22#??my 22#?poy them I made such care? and however it was sko'ros!! I open with raby the film and began to search, fortunately it wasn't big the damage, no one 10 arja' only him they had stepped, what was in the top glory the god and not more badly!! Well that they entered in? fortunately that I had burned and little sulphur more before, 22#.from si'ta 22#?na it made the egg from above 22#?mporej'! a friend such something to me said! What other I say? when I went to Paros did my friend the Ma'rkos to me say that also that his himself symvike tj did become re children? invalid does freezer 22#?den him kill finally? Alas our!! And because the revenge is a dish that is eaten cold!!!! my beard to me takes my blood behind !!!hahaha

μικροί Πικάσο !!!!

Οι κόρες μου είχαν τα κέφια τους!!


Άσπρες θα αφήσεις τις κυψέλες μπαμπά? με ρώτησε η μικρή μου κόρη η Εμμανουέλλα 5 χρόνων τότε!!!! και που θα ξέρει η κάθε μελισσουλα πιο είναι το σπίτι της? από ένα πεντάχρονο!! ευκολονόητο, μου λέει και η εννιάχρονη Εύα, ρε μπαμπά !! όχι πως έμεινα με το στόμα ανοικτό !!!!!


ψάχνω στην αποθήκη και βρίσκω μερικά κουτάκια από παλιά χρώματα !!! να και κάποια μικρά πινελάκια , μοιράζω το χρώμα σε μικρά πλαστικά ποτηράκια και ........ οι μικροί θηλυκοί Πικάσο δημιουργούν !!!!!!

το επόμενο βήμα μου θα είναι : βάφω της καινούριες κασόνες με τα απαραίτητα συντηρητικά, τις χρωματίζω άσπρες και φωνάζω όλα τα γειτονάκια να αναδείξουν το ταλέντο τους !!!!!
My girls had their mirth!! White you will leave the beehives of dad? me ask my small did girl the Emmanoye'lla of 5 years then!!!! and that will know each honey bee more is her house? from a 5 year old!! eykolono'ito, to me says also the 9 year old Eva, re dad!! no that I remained with the mouth open!!!!! I search in the deposit and I find certain small box from old colours!!! and certain small pinela, I share the colour in small plastic class and........ small women' Picasso they create !!!!!!to my next step they will be: I dye new kaso'nes with the essential preservatives, him I color white and I shout all leatle freants they elect their talent!!!!!