Πέμπτη, 31 Μαΐου 2007

3 μέρες διαφορετικές

H ΑΝΕΚ με το με το μικρό καραβάκι της το ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ αποφάσισε να μας πάει μια εκδρομουλα μέχρι την Πάρο !!! με το αζημίωτο βέβαια !! για να μην πω και με το παραπάνω αλλά τέλος πάντων. .Bάλαμε και το Daewoo μαζί αφού ήταν μόνο 35 ευροπουλα επιπλέον !! στόχος μας το νησί της Πάρου !!!όλη η φαμίλια μέσα και πάμε να δούμε τι κάνει εκεί ο παλιόφιλος ο Μάρκος !!και τα παλιομελισσακια του!!!
7 ώρες περίπου κάναμε να πάμε , αλλά μας φάνηκαν σαν 1 και η αιτία? Οι μπύρες , ο πατατογυρος και η καλή παρέα πάνω στο μπαρ της πισίνας !!!!!!ακόμα δεν είχαμε καταφέρει το 6 ποτήρι νομίζω μπύρας και να !!!! η Πάρος !!!!! ο Μάρκος βέβαια δεν το συζητώ , πρώτος στην αποβάθρα να μας περιμένει να πάμε σπίτι , που μας περίμενε όλη η οικογένεια και όχι μόνο, νηστικοί οι άνθρωποι να περιμένουν τους κρητικούς 5 η ώρα για να φάμε όλοι μαζί !!!μαζί με μας είχαν την φαεινή ιδέα και άλλο ένα ζευγάρι από την Κάλυμνο να πάμε του άγιου Πνεύματος στην Πάρο να δούμε τον Μάρκο. .Του την πέσαμε του φίλου μαζεμένοι αλλά και αυτός και η υπόλοιποι οικογένεια μας φέρθηκαν με το παραπάνω . Στο σπίτι η Τζένη με τις spesialite της αλλά και στα μαγαζιά της Πάρου με τους τοπικούς μεζέδες και τα ολόφρεσκα θαλασσινά !!!!!
Ασφαλώς και δεν έλειπε από το πρόγραμμα και η ξενάγηση στα μελισσοκομία του .
Εεε!!!τι να κάνομε ρε παιδια!!!ειμαστε κολλημένοι με τα κορίτσια μας !!!όπου μέλισσα και εμείς δίπλα !! βέβαια δεν μπορώ να μην πω ένα μεγάλο ευχαριστώ διότι έχω την αμέριστη συμπαράσταση και της γυναίκας μου και τον κοριτσιών μου, σε αυτό των έρωτα που λέγετε μελισσοκομία !!αντί να πάμε βόλτα στο νησί της Πάρου, με περίμεναν στο σπίτι μέχρι να δούμε τις μελισσουλες του και να κουβεντιάσομε με τον φίλο μου τα καθέκαστα !!! εγώ δεν ξέρω αν θα δεχόμουνα κάτι τέτοιο αλλά τέλος πάντων !!! περάσαμε 3 μέρες ΥΠΕΡΟΧΑ!! Τι να πω στο φίλο τον Μάρκο ?ένα ευχαριστώ δεν φτάνει ! δυο είναι πολύ λίγα ! τρία σου λέω και σου χρωστώ πολλά !!!!

The difficult thing is the beginning each what that it begins!!! H ANEK with with her small boat the EL. VENIZELOS decided us it goes a travel up to Paros!!! for a consideration of course!! in order to I do not also say with the more but end all. take and the Daewoo together after it was only 35 euro moreover our!! objective the island of Paros !!!o'li family means and goes to see what makes there my freant Ma'rkos !!and of honey bee!!! 7 hours roughly we made go, but us they appearred as the 1 and cause? The beers, the patatogyros and good company above in the bar of swimming-pool !!!!!!ako'ma we had not accomplished the 6 glass I believe beer and!!!! Paros!!!!! the Markos of course him to discuss, first in the dock us it waits for we go home, that us waited for all the family and not only, honkry' the persons they wait for Cretan the 5 hour in order to we eat all together !!!togader' with us they had the good' idea and an other pair from Kalymnos we go the saint Spirit to Paros to see the Mark. His we fell the friend gathered but also this and the remainder family to us they were brought with more. In the house her Tzeni with spesialite but also in the shops of Paros with the local titbits and the freash marine!!!!! Certainly and was not absent from the program and the conducted tour in his apiculture. Eee!!!tj ka'nome re pajdja!!!we are stuck with our girls !!!o'poy bee and we dj'pla!! of course I cannot say big I thank because I have the entire support of also my woman and my girls, in this of love that you say apiculture !!antj' we go walk to the island of Paros, me they waited for in the house until we see honey bee his and toalk'some with my friend kace'kasta!!! i does not know an I would accept something such but end pa'ntwn!!! we passed 3 days SPLENDIDLY!! What to say in the friend Mark 22#?e'na I thank it does not reach! two he is very few! three to you I say also your hrwstw' many!!!!

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2007

Η ΑΡΧΗ !!!!

Όταν πέρναγα από κοντά από μελισσόκηπο, συνήθως την εποχή που κυνηγούσα τα μεγάλα θηράματα που έχομε στην Κρήτη (τσίχλες ,μπεκάτσες .άντε και κανένα στραβό λαγό )και συνειδητοποιούσα που ήμουνα ,έκανα μεταβολή και έτρεχα να εξαφανιστώ από εκεί νομίζοντας ότι όλες οι μέλισσες της Κρήτης, είχαν συνωμοτήσει την καταδίκη μου εις θάνατον δια τσιμπήματος . Πρέπει να σας πω βέβαια ότι με είχαν τσιμπήσει μόνο 2 φορές στην ζωή μου.
Πριν μερικά χρόνια , συνοδεύοντας ένα φίλο να αγοράσει κάποιο βιβλίο από ένα βιβλιοπωλείο, έπεσε το μάτι μου σε ένα που έγραφε ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ .Θυμήθηκα κάποιον που είχε πει ότι, μάθε όσα μπορείς περισσότερα για αυτό που φοβάσαι για να μπορείς να του αμυνθείς !!!!το θεώρησα καλή ευκαιρία, και χωρίς πολύ σκέψη το πείρα και άρχισε η μελέτη !!!!!!!
Πρέπει να πέρασαν 2 χρόνια περίπου από το μεγάλο βήμα .Γνώρισα ένα γείτονα περίπου 60 χρόνων που είχε 6 μέλισσες δίπλα από το σπίτι μας. Του πρότεινα να μου δείχνει πως φτιαζη τις μέλισσες και εγώ να του βοηθάω συγχρόνως ,άλλο που δεν ήθελε. Πρέπει να πέρασαν 3 με 4 μήνες διδασκαλίας όταν αποφάσισα να πάρω δικές μου. κάποιος φίλος μου σύστησε κάποιον και έγινε η αγορά του αιώνα !!!!!!! 2 ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΜΟΝΟ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ !!!!!!!
Ήμουνα μελισσοκόμος!!!!!!!! Με δικό μου καπνιστιρι , κουκούλα , ξέστρο !!!!!!!!
Την άλλη μέρα πρωί πρωί πήγα να δω την περιούσια μου !!!!!
Ούτε καπνό καταλάβαιναν ούτε τίποτα!!! Σύννεφο οι μελισσουλες μου έτοιμες να φάνε και το κουκούλι και εμένα !!!!!
Απογοητευμένος από την πρώτη απόπειρα πήγα στο γείτονα και του είπα τα καθέκαστα !! γελώντας βέβαια από την γκάφα μου εξήγησε ότι η πρώτη μέρα είναι δύσκολη για αυτά και για ότι κινείτε τριγύρω τους !!! ε κάθε αρχή και δύσκολη !!!!!!!!!!!

The difficult thing is the beginning each what that begins!!! When I passed closely from bee area, usually the season where I chased the big preys where e'home in Crete (chewing ga, woodcocks a'nte and no crooked hare )kaj I realised that was, made change and ran be disappearred from there believing that all the bees of Crete, had synwmoti'sej my condemnation to death via sting. It should to you I say of course that with they had stinged only 2 times in my life. Before certain years, accompanying a friend it buys some book from a bookshop, fell my eye in that wrote APICULTURE Remembered somebody that had said that, you learn that you can more for what you fear in order to you can defended oneself !!!!to I considered good occasion, and without very thought the experience and began the study!!!!!!! It should they passed 2 years roughly from the big step I knew a neighbour of roughly 60 years that had 6 bees dj'pla from our house. To him I proposed me showing that ftjazi the bees and i him helping simultaneously, other that it did not want. It should passed 3 with 4 months of teaching when I decided to take mine some friend to me it recommended somebody and became the market of century!!!!!!! 2 BEES ONLY MY TRIALS!!!!!!! I was apiarist!!!!!!!! With my own kapnjstjrj, koykoy'la, xe'stro!!!!!!!! the other day morning morning I went to see my fortune!!!!! Neither tobacco they understood neither nothing!!! my Cloud meljssoyles ready to eat also the cocoon and eme'na!!!!! Disappointed from the first attempt I went to the neighbour and to him I said kace'kasta!! laughing of course from gka'fa to me it explained that the first day is difficult for them and that you move trjgy'rw their!!! e each beginning and difficult!!!!!!!!!!!


Κυριακή, 20 Μαΐου 2007

ΧΙΛΙA ΚΑΛΟΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΧΙΛΙA ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ !!!!!

Το πιο δύσκολο πράγμα είναι η αρχή του κάθε τι που ξεκινάει !!!
Επειδή με κατέχει γενικά μια ανασφάλεια , με το πως βλέπουν οι άλλοι τα δικά μου πράγματα , έχω λοιπόν ένα μικρό άγχος για το καινούριο ξεκίνημα του blog !!!!
Αν κάνω λοιπόν κάποια λάθη ή κακή διατύπωση του λόγου μου θα ήθελα να με συγχωρέσετε εκ των προτέρων !!!!!


The difficult thing is the beginning each what that begins!!! Because I possesses generally a insecurity, with that they see the other my own things, I have therefore a small stress for the new start of blog!!!! If I make therefore certain errors or bad formulation of my reason I would want me you forgive beforehand!!!!!